Blanc Yoga

Necessitats del client

El client es va posar en contacte amb Pixup per crear una pagina web per donar-li visibilitat als seus centres de Ioga.

La nostra tasca

Es va realitzar un web nova amb la plataforma Iridium web de cerca que a part de posicionar ràpidament, els era fàcil mantenir i podien implementar un nou disseny a mida.