Aclariments sobre dubtes i preguntes freqüents sobre el programa de subvencions Kit Digital de red.es

PixUP ha participat en una sessió en línia informativa programa Kit Digital de REdes.es organitzada per ACCIO per a la digitalització d’empreses. S’hi han aclarit dubtes que ha aclarit un assessor de red.es/accelerapyme per facilitar l’accés als bons de subvenció i resoldre dubtes sobre el procés de petició, justificació i liquidació per part de beneficiari de l’ajut i també per part d’agents digitalitzadors.

Quins són els primers passos per sol·licitar la subvenció amb bons Kit Digital de red.es?

El sol·licitant o beneficiari de la subvenció ha de ser una empresa o professional que requereixi serveis de digitalització en diferents tipus de solucions. El sol·licitant del Kit Digital és recomanable que realitzeu un autodiagnòstic Kit Digital per al nivell de maduresa digital de la vostra empresa en els diferents àmbits del vostre negoci.

L’aplicació d’aquestes solucions les ha de fer una empresa desenvolupadora o distribuïdora de programari anomenada agent digitalitzador. L’agent digitalitzador ha d’estar acreditat al catàleg publicat a accelerapime.

El beneficiari del bo del Kit Digital ha de pactar els serveis que li interessen amb l’agent, indicar al programa Kit Digital el seu agent digitalitzador i les solucions desitjades.

PixUP ofereix les solucions indicades a la seva pàgina web. La liquidació dels serveis subvencionats la rebrà l’agent digitalitzador.

Què és un agent digitalitzador al programa de subvencions Kit Digital de red.es?

És una empresa especialista en digitalització d’empreses amb diferents solucions o prestacions de serveis. Ofereix una sèrie de solucions de Kit Digital publicades a la seva web. Pots consultar les solucions de PixUP Web Business a la seva pàgina web. S’han de complir una sèrie de requisits per a cada solució que s’han de complir estrictament, de manera que l’agent ha d’indicar a la seva proposta que els inclourà i fins i tot millorarà.

Què és un representant voluntari al programa de subvencions Kit Digital de red.es?

El programa accepta la figura d’un col·laborador en la gestió del projecte, el Representant voluntari. Un agent digitalitzador pot ser representant voluntari que estigui autoritzat pel beneficiari, o bé ho pot ser també qualsevol persona física o jurídica, que representi el beneficiari i en demostri el consentiment.

Quin abast tenen els ajuts Kit digital, subvenció per a la digitalització?

Es poden sol·licitar des de tot el territori nacional per a empreses que hi facin la seva activitat. Han de ser factures amb NIF espanyol.

Segons el que indica la sessió, l’objectiu és atendre entre 700.000 i 1000.000 beneficiaris dels diferents.

Quins són els límits i requisits per a la sol·licitud subvencions amb els bons Kit Digital?

A la reunió es van aclarir la majoria dels dubtes, concretant límits i requeriments en la justificació dels bons kit digital:

 • Ampliacions de serveis: Només s’accepten noves solucions.
  • S’inclou nova web o solució, o que substitueixi solucions que no compleixin els requisits mínims
  • El perfil ideal és si no teniu web prèvia.
  • La solució en què s’aplica el Kit Digital permet substituir la precedent sota condicions específiques:
   • Per a web i ecommerce: Sempre que l’Antiga no compleixi algun dels requisits mínims. Ha de tenir nou domini (tot i que l’interlocutor de la reunió va reconèixer que no ho tenia clar)
   • A ERP, CRM, afegir ERP amb nous mòduls però sempre que no compleixi l’anterior funcions bàsiques marcades als requisits mínims.
 • Les solucions han de complir tots els requisits mínims. Compte que a la documentació s’inclouen exemples que no són requisit mínim. Cenyir-nos al text de les bases.
  • Exemple sobre ERP: indica certs mòduls que no són obligatoris com a requisit mínim.
 • S’accepta programari as a Service (Saas) i es recomana.
 • Si la implementació es retarda no hi haurà moratòries.
 • Els serveis que duren 12 mesos, recurrent, s’hi acumula. El 40% es facturarà a l’inici i el 60% als 12 mesos.
 • No es pot finançar el mateix projecte amb diferents subvencions de diferents programes.

Quins són els Terminis per a la sol·licitud subvencions amb els bons Kit Digital?

L’empresa sol·licitant és recomanable que feu l’autodiagnòstic a la pàgina acelerapyme.gob.es.

Un cop us acceptin la petició i us acceptin el bo, teniu des de la data de la vostra recepció, teniu 6 mesos per signar acords de prestació de Serveis amb l’agent digitalitzador.

Un cop signat acord de prestació de serveis entre La Pime i digitalitzador tenen compromís d’implantació:

 • 3 mesos per a primera implementació per activar el projecte.
 • Durant 3 mesos el digitalitzador pot fer la notificació oportuna per sol·licitar l’ingrés inicial del 70% o la proporció que s’ajusti al projecte segons les bases indicades al programa.
 • L’agent digitalitzador haurà de facturar l’IVA + part no subvencionada més enllà del 70% o el % oportú.
 • Digitalitzador pendent de cobrament, ha de justificar el projecte en emetre la factura inicial.
 • Als 12 mesos s’emet la resta de la factura amb la justificació final.

Demana ara el teu Kit Digital