Clínica Fabrellas

Agència: theroomrooms’
Web: clinicafabrellas.com

Necessitats del client

L’agència es va posar en contacte amb Pixup per a maquetar i programar una web amb gestor de continguts amb un disseny molt concret, fos exacte al proposat per l’agència i fàcil de mantenir i que posicionés bé als cercadors.

La nostra tasca

L’agència ens va presentar el disseny gràfic proposat per a la web, i hi vàrem fer algunes esmenes per que funcionés bé a nivell de UI/UX, i solucions per al disseny responsiu.

Es va entregar la maqueta tècnica en HTML5, amb el disseny exacte. Un cop aprovat es va implementar a la plataforma Iridium Web Engine.