Mataró Neta

Agència: Basora i Basora Comunicació
Client: Ajuntament de Mataró – Mataró neta
Web: www.mataro.cat/web/portal/ca/mataroneta/docs/civica/index.html

Necessitats del client

L’agència tenia l’encàrrec de produir una landing page de una nova campanya municipal.

La nostra tasca

Es va realitzar la landing page amb maquetació a mida manual en HTML5. El temps d’execució va ser molt ràpid. 4 hores.