Actualització de Google Lighthouse segons criteris Core web vitals i el Projecte Fraggle Rock a setembre 2021

Google llançarà una nova actualització de la seva eina de codi obert Ligthouse amb a la nova versió 8.3.o en la versió de Chrome 94, que es llançarà el 21 de setembre de 2021. Aquest canvi incideix directament en Page Speed Insights aportant més rellevància a les directrius marcades per Core web Vitals (veure article previ), i així mateix, introdueix el projecte Project Fraggle Rock.

Què és Google Lighthouse?

Google Chrome bàsicament és un navegador que realitza un rànquing segons el contingut i característiques tecnològiques dels llocs web. Per a això va generar un algoritme que s’ajusta en funció dels canvis tecnològics en l’entorn online i criteris de cerca de contingut per afavorir uns resultats satisfactoris per a usuaris, una experiència satisfactòria d’usuari.

Per facilitar la feina dels gestors i administradors de les web en les tasques de posicionament, Google facilita l’eina de audit Lighthouse de prestacions web a nivell de rendiment, accessibilitat, usabilitat, interpretabilitat i orientació tècnica a posicionament. Lighthouse es localitza en les eines de Chrome Dev Tools, que forma part de tots els navegadors basats en Google Chrome.

Quines són les novetats de Lighthouse 8.3.0?

A nivell general, Google Lighthouse 8.3.0 no presenta grans canvis pel que fa al mesurament de Core web Vitals, però si ens enfoca a noves propostes de futur:

Què és el nou Projecte Lighthouse Fraggle Rock?

Fins al moment, Google Lighthouse analitzava les característiques tècniques de la pàgina web, com ara mesura el temps que triga una pàgina web en tornar-interactiva.

Amb Google Lighthouse 8.3.0 s’apunta a anar un més enllà analitzant el comportament dels usuaris, a analitzar els fluxos d’usuaris, tenint en compte d’esdeveniments en a al web, com ara accions que realitzi l’usuari com realitzar un clic en un botó o enllaç, i tenir en compte el que succeeix a continuació. Pren sentit si es té en compte que amb les directrius de Core web Vitals es valora l’experiència d’usuari. D’aquesta manera s’aplica un visió més dinàmica i no tan estàtica.

En definitiva: Fraggle Rock a l’entorn de Lighthouse és un projecte que permetrà als desenvolupadors i gestors de WEB obtenir informes més enllà de la càrrega d’una pàgina. S’obtindrà informació sobre el rendiment i les millors pràctiques en els fluxos dels usuaris. Tindrà especial importància en esdeveniments i fluxos complexos i rellevants, sovint vinculats a conversions web o gestió de funcions per a usuaris, com poden ser registre, addició a la cistella, temps per twittejar, etc.

Amb les noves directrius de el projecte Fraggle Rock, no només es mesurarà el temps que triga una pàgina web en tornar-interactiva, sinó que també tindrà en compte els fluxos de l’usuari i mesurarà el que succeeix després que es carregui la pàgina.

El nom de projecte Fraggle Rock, es remota a un espectacle infantil de la dècada de 1980 que presentava el far de Fraggle Rock.

Com s’aplicarà el nou Lighthouse 8.3.0?

S’obren noves possibilitats per a realitzar anàlisis amb aquest nou enfocament dinàmic sobre fluxos. La pàgina oficial de Github apunta:

  1. Executar auditories d’estil instantani en una pàgina després de la interacció, és a dir, vaig fer clic a una opció de menú i ara torno a executar la categoria d’accessibilitat
  2. Executar auditories d’estil de interval de temps en una pàgina durant qualsevol interacció arbitrària
  3. Executar Lighthouse en una navegació de pàgina tradicional des d’una pàgina existent
  4. Executar Lighthouse en la navegació d’una aplicació d’una sola pàgina

Actualment l’equip de desenvolupament de Google Lighthouse es troba en la fase 1 de les 8 previstes:

  1. Recerca i disseny de Lighthouse segons directrius de el projecte Fraggle Rock – FASE 0:
  • Crear un inventari de totes les auditories catalogant els seus requisits implícits (per exemple, instantània davant de interval de temps davant de càrrega).
  • Crear document de disseny i pla de projecte complet.

Correccions a Google Lighthouse 8.3.0

1. Google Lighthouse 8.3.0 s’aplicarà correccions d’errors i millores en part degudes a suggeriments de la comunitat de desenvolupadors.

Un exemple de correcció és abordar el “càlcul de la mida dels recursos de les imatges en memòria cau”, en què un desenvolupador comentar:

“La raó original per la qual volíem desactivar la memòria cau va ser perquè al calcular la mida de el recurs, el recol·lector té en compte el Mida de transferència, que és 0 per a les imatges emmagatzemades en memòria cau. Per tant, aquest recopilador ignora les imatges que provenen de la memòria cau. Això sembla ser un comportament no desitjat, ja que no hauria d’importar si una imatge està emmagatzemada a la memòria cau o no per optimitzar-la.

La desactivació de la memòria cau va solucionar el problema, però va afegir una mitjana de 10 segons als nostres tests de Lighthouse. Em pregunto si el codi esmentat anteriorment en realitat no està descartant involuntàriament imatges emmagatzemades en memòria cau. “

2. Reformulació de la secció SEO a Google Lighthouse 8.3.0

La secció SEO de Lighthouse es reformula i redissenya per enfocar-la a les directrius Core web Vitals (CWV).

La nova formulació elimina la referència explícita a millorar la classificació dels resultats de cerca i reemplaça aquesta referència amb les paraules “search engine optimization advice” (consell o avís d’optimització de motors de cerca), que és més neutra en referència a la promesa de millora de resultats de posicionament a la part superior de les pàgines de resultats dels motors de cerca.

Resum de les noves aportacions i millores de Google Lighthouse 8.3.0

És important destacar que Lighthouse 8.3.0 aportarà una reformulació de la secció de SEO per definir amb més precisió el SEO com optimització per als motors de cerca i eliminar qualsevol associació amb una millor classificació.

Més enllà, cal prendre nota del llançament amb Lighthouse 8.3.0 de el projecte Fraggle Rock, aportant un nou enfocament a fluxos d’usuaris enllaçat a les directrius Core web Vital, que pròximament es desenvoluparà.

Com millorar el posicionament tècnic del web, optimitzant-ho segons requisits de Google?

Si després d’haver llegit creu necessari donar les primeres passes per optimitzar la seva web, podem oferir-li diferents solucions, en diferents tecnologies i segons la inversió que necessiti. És important gestionar la seva web amb un element més del seu patrimoni empresarial. Pot ser el seu principal actiu digital, per generar negoci (captació i conversió web) o per optimitzar la gestió de les seves vendes o contactes (leads).

** Atès que actualitza constantment el seu motor de cerca, els seus criteris d’audit web i requisits de posicionament, recordeu que els criteris descrits es poden veure modificats ràpidament.

Els seus partners de posicionament tècnic web

Com millorar el posicionament SEO tècnic mitjançant la millora del rendiment web i l’experiència d’usuari segons Google?

Optimitzi el posicionament orgànic SEO tècnic de la seva pàgina web seguint els indciadors principals de Web Vitals: LCP, FID, CLS. Optimitzem el rendiment web per a millorar l’experiència d’usuari actualitzant els criteris de Google.

Feu una consulta amb el formulari adjunt, recollint les seves necessitats, els seus objectius, els seus problemes, … Serem els seus col·laboradors en posicionament web, a la gestió del seu actiu digital i la generació de negoci online.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.