Raons per a canviar a Google Analytics 4 – GA4

Google Analytics 4 es la nova versió d’analítica que llança Google amb millores importants des del punt de vista de com es registren les dades de comportament dels usuaris de Webs i Apps. Detallem quin és aquest canvi,

Quins son els canvis del nou Google analytics?

Google Analytics és la eina que ofereix Google per fer seguiment de la web, oferint amplies opcions d’anàlisi de l’origen i característiques de les visites, del comportament d’usuaris a la web, així com dels resultats obtinguts. Es la base per poder tenir dades de funcionament de la web, fer-ne seguiment i poder prendre decisions sobre noves accions de màrqueting o sobre activitat online de l’empresa.

El nou Google Analytics 4 es configura per propietats, es a dir, dins d’un compte pots definir vàries propietats (web, ecommerce, apps,…), deixant endarrere la estructura de vistes de Google Universal analytics previ. Ho fa de manera que presenta vàries avantatges sobre la versió precedent Google Analytics, aportant una nova visió en l’anàlisi de dades:

  • Recull necessitats de privacitat i s’orienta a noves formes d’anàlisi i noves tecnologies.
  • A diferència del seu precedent, s’aporten dades dinàmiques del recorregut i experiència de l’usuari o clients en les visites des de diferents plataformes, navegadors, sistemes y dispositius.
  • Incorpora un sistema intel·ligent, aprenentatge en l’extracció de dades per poder realitzar millors anàlisi i seguiments.
  • Oferix millores notables en integracions amb plataformes d’optimització de rendiment web i de campanyes publicitàries, per poder aplicar millores tan en la web com en plataformes d’anuncis amb l’objectiu d’aconseguir un millor objectiu de màrqueting.

Quina és la principal aportació de Google Analytics 4 – GA4?

Canvia l’enfocament de l’obtenció de dades. A Universal Analytics l’obtenció de dades es basa en la visualizació de págines, accés d’usuaris i en session que realitzen, d’on pots afegir-hi un registre d’objectius fer tenir indicadors de conversió en resultats. Amb el nou Google Analytics 4 – GA4, en canvi, les dades es defineixen per esdeveniments (events) que son accions que fa l’usuari a la web i defineixen el seu comportament i el resultat que se n’obté. Aquest nou desenvolupament permet millorar com es mesura el tràfic a Internet amb diferents orígens, com pot ser Webs o apps per mòbils o software online.

Com es gestiona el canvi de Google Universal Analytics – GUA a Google Analytics 4 – GA4?

No és un canvi menor i te importants afectacions en la analítica WEB i APP. És molt rellevant tenir en compte les següent indicacions i les seves repercussions:

-> La versió actual de Universal Analytics deixarà de processar dades el 30 de juny 2023.

-> No es poden migrar dades de Universal Analytics a GA4.

-> Conseqüentment es recomana fer doble tracking durant l’any a 30 de juny de 2023, per tenir històrics en la nova versió de GA4, i comprovar variacions al mesurar dades.

-> Canvïa el sistema de mètrica de conversions (objectius) i recomanem enllaçar-ho usant Google Tag Manager.

-> Si no es te configurat, cal instal·lar l’eina Google Tag Manager, que permet fer seguiment de les accions dels usuaris (events) i etiquetar-los de forma específica per cada compte d’Analytics i sense haver d’aplicar programació a la web.

-> Tots aquest canvis impliquen fer canvis en la vinculació a altres eines de Google i tercers com el reporting amb Google Data Studio, vinculació amb Google Search Console y Google Ads, enllaç a Optimize, establiments de píxels de tracking de Xarxes socials (Facebook,…), inserció de tracking d’altres eines d’analítica i publicitàries,…

Com començar a fer la transició de Google Universal Analytics – GUA a Google Analytics 4 – GA4?

La implementació de Google Analytics 4 – GA4 i Google Tag Manager requereix d’un servei d’assessorament amb experiència que permeti dimensionar l’analítica web a les seves necessitats. Oferim diferents perfils d’actualització partint de la versió prèvia de Google Universal Analytics.

La seva aplicació es pot fer molt ràpida per a analítiques amb poca persoalització, fins a una setmana en casos amb més complexitat i enllaç a altres eines publicitàries o d’optimització d’analítica.

Amb una breu consulta podem fer una ràpida proposta per aplicar el nou Google Analytics 4 a la seva web o aplicació. Envia la teva petició pel formulari i proposarem una rápida solució.

Sol·licita la teva proposta de canvi a GA4

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.