Edició gràfica i animació 2D

PixUP desenvolupa edició gràfica i Animació 2D a petició del client. Detectem les vostres necessitats, incorporem el vostre estil i desenvolupem l’element gràfic/animació requerit.

Amb un equip amb més de 15 anys d’experiència en diferents sectors, s’utilitzen els programes d’edició actuals per satisfer les necessitats dels clients d’agència o dels equips de departaments de màrqueting.

Diferenciem els desenvolupaments en diferents àrees especialitzades, amb professionals amb experiència en cadascuna.

Indústria i enginyeria

Vista d’estructura – arquitectura -> Veure exemple

Animació de funcionament de maquinària -> Veure exemple

Animació presentació -> Veure exemple

Animació descriptiva de procés -> Veure exemple

Arquitectura – Immobiliària

Exemples de perspectives a mida -> Veure exemple

Visita guiada interactiva 3D -> Veure exemple

Marketing

Animació presentació start up -> Veure expemple

Animació d’empresa de serveis -> Veure expemple